Certificering

4 april 2017

Gisteren hebben we de hele dag twee controleurs op kantoor mogen ontvangen,die de reguliere controles hebben uitgevoerd. En we zijn ook nu weer in een keer positief beoordeeld voor de NEN 4400-1 certificering en het ABU-lidmaatschap. Wij willen graag voldoen aan gestelde regels en eisen. Wij doen er alles aan om kwaliteit te leveren aan onze medewerkers en aan onze opdrachtgevers. Daarom zijn wij blij met het resultaat van de inspectie!

Kwaliteit en zekerheid: NEN 4400-1

De NEN 4400-1 stelt eisen aan de financiële boekhouding en loon- en personeelsadministratie van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen (zoals detacheringsbureaus) en van (onder)aannemers. Deze eisen bestaan uit wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Elke onderneming wordt gecontroleerd op onderstaande punten:

Lidmaatschap ABU

Leden van de ABU maken onderscheid in de arbeidsmarkt. Er zijn veel bureaus die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en gedetacheerden de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gecontroleerd, is kwaliteit continu gewaarborgd.

Multiselect is niet alleen trots op deze certificering en het lidmaatschap, maar ook trots op de medewerkers die zich zo strikt aan alle eisen houden!

Neem contact met ons op Inschrijven