Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden met betrekking tot terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, interim management, tussenkomst met zelfstandig ondernemers en werving & selectie, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nrs. 01132603 en 01132613 respectievelijk Rijnland B.V. en Multiselect Services B.V. – handelend onder de namen: Multiselect, Rijnland B.V., Multiselect Bouw & Infra, Multiselect Bouw & Vastgoed, Multiselect Infra & Milieu, BVB bouwsupport, Multiselect Techniek, Multiselect Services B.V., Multiselect Techniek & Industrie, Delta Engineers, Multiselect Outplacement, Multiselect Coaching, Multiselect Techniekservices, Multiselect Bouwservices en BVB Bouwservices; hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’.

Download hier de algemene voorwaarden